Ứng dụng thôi miên

Đăng bởi: NhnL96665

Cập nhật: 29-04-2020

Tag:#sexgay


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đm đã nói không đọc được thể loại này thì out ra giúp tôi đọc xong thì lại report. Ai còn lưu truyện thì gửi qua giúp mình nha ko có thì có thể 3 phần truyện đầu mình sẽ cut gọn lại. Dặn lại một lần nữa ai không đọc được thì out ra để người khác đọc chứ đừng report pleaseee.

Danh sách chương: