Twins Magical

Đăng bởi: MikuTakamiya

Cập nhật: 25-11-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Về những cặp song sinh mang năng lực đặc biệt. Có vay mược 1 vài cái tên của Charlotte

Danh sách chương: