Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Cảo Tiền Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Mạt thế, Phương Tây, cung đình hầu tước, Đô thị, 1v1 ---------------- Vi diện 9: Đại ma vương thích ăn kẹo sữa? Vi diện 14: Để tôi dạy cho bạn, làm thế nào để bảo trì thiết lập bạch liên hoa ở mạt thế Vi diện 15: Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa? Vi diện 16: Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê! Vi diện 17: Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng! Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả và chỉ đúng 70-80%.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: