Tuyển tập oneshot: Gặp người đúng lúc

Giới thiệu truyện:

Các couple: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm, Nguyên Húc, Chu Tô, Cực Vũ, Hàm Khôn, Hào Thừa, Tả Đặng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: