[TutorYim] - Ở giữa tình bạn và tình yêu

Đăng bởi: mynameis_dii

Cập nhật: 17-01-2023

Tag:#tutor#tutoryim#yim


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Dii Pairings: TutorYim Summary: Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu rốt cuộc diễn ra như thế nào? Một người luôn luôn vượt qua cậu để giành lấy hạng nhất trong các kỳ thi. "Cậu nhất định là muốn chơi tôi" "Đúng rồi, tớ muốn 'chơi' với cậu lắm" Oái oăm thay mối quan hệ của họ dần dần lệch mức hơn cả bạn bè. "Tại sao lúc nào cũng là cậu đứng nhất? Tại sao lúc nào mọi người cũng chỉ đều tung hô cậu?" "Cậu đứng nhất trong lòng tớ là được rồi"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: