[Tường Lâm] 15% Huyết thống

Đăng bởi: BachThienDi

Cập nhật: 06-10-2022

Tag:#hejunlin#yanhaoxiang


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Title: 15% Huyết thống Original name: 性浓于血 Author: 人间草莓 Translator: Bạch Thiên Di Pairing: Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm Rating: M Status: Completed Category: actorfic, OOC, Atypical Orthopedics, angst, unrealistic Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả. Tác giả và dịch giả đều không sở hữu nhân vật. Warning: Vui lòng không gắn lên người thật. Không re-up bất cứ đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: