Tức phụ của hắn, hài tử của hắn - Ưng cáp

Giới thiệu truyện:

Thư danh: Tức phụ của hắn, hài tử của hắn. Tác giả: Ưng cáp Thể loại: hiện đại, sinh tử, đạm mạc lãnh đạo công x bạo lực tạc mao nhân công thụ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vô ngược, HE. Tình trạng: Hoàn Văn án Hai cái tướng xem hai tướng ghét nhân, âm kém dương sai ngủ ở cùng nhau, Hơn nữa đêm xuân một đêm, châu thai ám kết. Mang thai đừng lo, quan trọng hơn là trong bụng thằng nhóc con uy hiếp hắn 'Dựng phu' tánh mạng, Hai người bắt đầu vứt bỏ tiền ngại, cùng nhau tưởng chiêu, Thường xuyên qua lại, thứ hai tam đi, liền mắt đi mày lại mang theo thằng nhãi con ở nhà sống . Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên cường cường ngọt văn sinh con Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Thì, Hà Dật Đàn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Danh sách chương: