[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Giới thiệu truyện:

Ngọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: