(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14

Giới thiệu truyện:

Đam mỹ / Giới giải trí / Ngược/Ngọt / HE CP chính: Tuấn Hạn Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG ÁP DỤNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÊN NGƯỜI THẬT Vui lòng không re-up ............... "Trương lão sư, tất cả là do anh chưa thoát vai" "Trương lão sư, ở Hoành Điếm em là Ôn Khách Hành, ở đây em là Cung Tuấn" "Cung Tuấn, chỉ cần em chịu bước một bước về phía anh, chín mươi chín bước còn lại anh sẽ bước về phía em".

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: