Tú Tài Nương Tử - Điền Tiểu Điền

Giới thiệu truyện:

Tác giả:Điền Tiểu Điền Thể loại: Điền văn, cổ đại, thư sinh, sủng, sạch, 1vs1, HE. Editor: Thiếu Quân. Beta: Tư Đồ Hiểu Sa. Số chương: 89 chương + 2 ngoại truyện. Giới Thiệu: Trinh nương phải lập gia đình, gả cho Thẩm tú tài ở trấn trên. Nàng thầm nghĩ cùng tú tài tướng công hoà hoà mỹ mỹ, nữ nhân khác đừng mong tới đây dây dưa với tú tài tướng công của nàng. (hòa hòa mỹ mỹ: ở đây hiểu theo nghĩa hòa thuận, mỹ mãn) Tú tài là tú tài tốt, nương tử là nương tử giỏi. Vợ chồng đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, mà không, không phải đồng tâm, là chặt đứt tâm tư gây rối của nữ nhân khác. Điền văn, tú tài cùng nương tử tú tài sống cuộc sống bình thường. Nhân vật chính: Thẩm Nghị, Trinh nương. Phối hợp diễn: Thẩm Phong, Liêu thị, Hà Tam Lang

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: