||TSBĐ||jaki(014) x violet(013) || bên ngoài tình bạn, bên trong tình yêu.

Giới thiệu truyện:

Ko ai làm tui trầm cảm lắm luôn nên tôi phải tự tay đào thố jaki(014)xviolet(013) thui Ở đay là jaki TOP và là thế giới 014!!!(TSBĐ) Violet BOT và là thế giới 013!!!(LHMS nhưng cũng đã có ở bộ mới là TSBĐ!) Nếu Ko phân biệt được thì vô đây đọc kĩ nhé NOTTP thì lướt qua đừng đục thuyền me nha! Và tiêu đề tên truyện này là "Bên ngoài tình bạn,bên trong tình yêu " nghĩa là bên ngoài họ có thể trong giống bạn bè tình đồng trí nhưng sau bên trong họ là tình yêu vô bờ Tại lượng tiêu đề có hạn chứ bộ:")) chứ Ko nó dài chà bá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: