[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️

Giới thiệu truyện:

Dịch bằng tình yêu không gì thay thế được với Tine Teepakorn và cộng sự của cậu ấy. Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Mình chỉ làm vì quá thích SarawatTine và phim, cũng như BrightWin. *This translation is non-profit for fan only* --- Tác giả: Jitti Rain Bản dịch tiếng Anh: Maggie Mae Bản dịch tiếng Việt: nhà klaw nuôi rất nhiều mèo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: