[Trừu tạp xem ảnh] Nguyên bản chúng ta

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Diễn kiến Convert: ShiokaraOxO Edit: ShiokaraOxO Nguồn: Lofter Link: https://yan71220.lofter.com/ Thể loại: Xem ảnh thể, Katekyou Hitman Reborn CP: All27 không hủy quan xứng ★ Trừ Colonnello Lal, Hana, Gamma Yuni ngoại, all27 khuynh hướng Mary Sue Tom Sue loạn đấu Tsunayoshi cùng Yuni biến mất thế giới, thời gian tuyến vì Tsunayoshi bổn hẳn là gặp được Reborn ba năm sau Xem ảnh nội dung bao gồm nguyên sang nội dung, nguyên tác cốt truyện cùng b trạm video Nguyên tác thuộc về Akira Amano, ooc thuộc về ta Video - 【 gia sư /7³ đại không /Endless War】 tại đây vô tận chiến hỏa, thấy chí thiện chí ác đến điên cuồng || nhớ tương lai thiên đánh cờ https://www.bilibili.com/video/BV1ri4y1U7ZH/ - 【 gia giáo / Sawada Tsunayoshi trung tâm /all27 hướng 】 ngươi từng như vậy hỏi qua https://www.bilibili.com/video/BV1Ge411W7J7/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: