Trường đại học Tokyo Revengers

Giới thiệu truyện:

Viết chơi chơi, otp như nào thì mọi người biết rồi đấy, có gì sai sót thì nói tui nha, nó phèn chết mồ lun ấy.

Danh sách chương: