Trọng Sinh Kế Hoạch Ở Ngoài

Giới thiệu truyện:

Nguồn: Lofter Tác giả: Shark_Ocean Tên truyện: 重生的计划之外 Kim Quang Dao trọng sinh văn, dỗi vai chính cùng với tương quan nhân vật, Trừng Dao hướng, sẽ có OOC, không mừng giả chớ xem, trèo tường giả vai chính ở ngươi phần mộ tổ tiên thượng thổi sáo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: