[Trọng sinh] Hạnh phúc hạng 520 hào

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 07-06-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Gi?ng thu?t l� hai m??i b?y tu?i b�nh th??ng th?a n? Li?u L?c Nh?n, tr?ng sinh tr? l?i m?i tr??c ?�y, th? h? ng??i nh� chuy?n x?a. L�m cho ng??i nh� qu� th??ng ng�y l�nh ??ng th?i, n? ch? c?ng kh�ng ng?ng m� ???c ??n tr??ng th�nh, l?ch luy?n th�nh ??i tr??c n�ng l� t??ng trung c�i lo?i n�y n? nh�n. Th?a n? c?ng mu?n t? c??ng t? t�n, m?i c� th? n?m ch?c ch�nh m�nh h?nh ph�c nh�n sinh.

Danh sách chương: