[TRANSFIC] ZeeNuNew | You smile I smile

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: You smile I smile - YSIS Tác giả: 今天你会有好事发生呐 Translator: Cà Chua Beta: Hwang Số chương: 28 chương Bản dịch: Full Status: Hoàn Văn án: Gặp lại anh lần nữa em biết rằng mình không bao giờ quên được anh... Date: 4/9/22 - 4/12/22 Link fic gốc: https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7622604696328193&click_from=share Bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch có độ chuẩn xác 85% - 90%

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: