[Transfic][Shortfic][KinnPorsche]For you, I'll be bleed

Giới thiệu truyện:

Điều gì sẽ xảy ra nếu Kinn không phải là người duy nhất chảy máu vì Porsche khi anh đỡ lấy viên đạn cho cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Porsche cũng chảy máu vì Kinn từ cú ngã xuống vách đá. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác ngoài Kiyoung1310 (Nếu bạn đọc fic này ngoài wordpress.kiyoung1310 tức là fic đã bị repost trái phép)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: