[Transfic]No more blue Chrismas

Giới thiệu truyện:

No more Chrismas without you Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up.

Danh sách chương: