[Transfic][Jungkook Centric] Cough Syrup

Đăng bởi: edanbrown00

Cập nhật: 27-06-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện này vì do là Transfic nên có nhiều chỗ có vẻ hư cấu nên các bạn thông cảm cho mình nha ♡♡ Jungkook bị ốm nên cậu mệt vô cùng. Cậu chờ thuốc phát huy tác dụng, mà không nhận ra có thứ còn hiệu quả hơn cả việc phải phụ thuộc vào siro ho

Danh sách chương: