[TRANSFIC JAEYONG] Cố sự của Tại Hiền và Thái Dung

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 噗噗笨蛋 (Bu bu ngốc nghếch) Chuyển ngữ: QT Editor: em là mắm đây Thể loại: Fanfic, hiện đại, bán hiện thực hướng, biến hóa từ một vài câu chuyện xưa nhỏ của Tại Hiền và Thái Dung, có thể sẽ thêm thắt nhiều chi tiết. Couple: Trịnh Tại Hiền (JaeHyun) x Lý Thái Dung (Taeyong) Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: