[TRANSFIC|ABO] Ước pháp tam chương - Jaeyong

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Ước pháp tam chương (Ba điều quy ước) Tác giả: 彡 (Shan) Chuyển ngữ: QT Editor: em là mắm đây Thể loại: Fanfic, hiện đại, ABO, AxO, cưới trước yêu sau. Couple: Trịnh Tại Hiền (JaeHyun) x Lý Thái Dung (Taeyong) Phối hợp: John x Ten, Mark x Lý Giai Xán (Haechan) Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: