(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Mộc Dao Thể loại: đam mỹ, chủ công, xuyên đến dị thế, chủng điền, sinh tử Bản gốc: hoàn 53 chương + 2 phiên ngoại Link nhà: WATTPAD PUPANDA Trans: PUPANDA TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI CHƯA XIN PHÉP, CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: