[Trans | YoonJin] When you say that you love me

Giới thiệu truyện:

Số phận sắp đặt Min Yoongi và Kim Seokjin trở thành bạn đời của nhau. Thế nhưng, Kim Seokjin còn lâu mới để điều ấy xảy ra.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: