[Trans | YoonJin] serendipity (we bloom more as it aches)

Giới thiệu truyện:

Jungkook phát hiện hai người bố của bé đều đang đặt mình trong một cuộc hôn nhân sắp đặt

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: