[trans] taro milk tea; sungtaro

Giới thiệu truyện:

Shotaro rất thích nói về Sungchan bằng tiếng Nhật và Sungchan lại hiểu những gì anh nói không thừa chữ nào. author: neverlands (ao3), nvrlndsss (wattpad). translator: seize. bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả gốc, vui lòng không mang fic ra khỏi acc mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: