[Trans | TaeJin] First winter

Giới thiệu truyện:

Kim Taehyung và Kim Seokjin đã tìm thấy nhau, giữa cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo này.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: