[Trans] Superhuman | X1

Giới thiệu truyện:

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA #dreacrabs Vui lòng không mang bản dịch đi khi chưa được sự cho phép! - Author: @yuehwa - Translator: @dreacrabs - Beta-er: @ashley_gris @grasdionc @isdatpeach @windnesis ✎ 22.9.2019 to ??? [ TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA SERIES SUPERHUMAN ] ❝Có điều gì đó không ổn với họ, chắc chắn là thế 11 chàng trai 11 sức mạnh khác nhau❞ AN X1 FANFICTION

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: