[Trans-Oneshot][NamGi] say it, just say it

Giới thiệu truyện:

Author: [email protected] Translator: [email protected]Động Lười aka 19thangba @ wattpad Beta: Tử Vân (Beta có tâm nhất hệ mặt trời). Và gửi ngàn yêu thương tới Buzzie vì đã edit lần 2 cho mình <3 <3 <3 Rating: PG-15 (?) Category: Pink Length: 7648 words Permission: http://i.imgur.com/BKqpXMq.png BẢN DỊCH THUỘC VỀ ĐỘNG LƯỜI. DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION Summary: YoonGi ngập ngụa trong đống cảm xúc hỗn độn của mình khi anh vô tình khiến NamJoon tổn thương. Dù các thành viên khác rất muốn làm gì đó để mọi chuyện trở nên khá hơn nhưng thực sự bọn họ chẳng giúp được gì cả. Ít nhất với YoonGi là thế.

Danh sách chương: