[Trans] Lost - JohnJae

Giới thiệu truyện:

- Written by @tskisuki on AO3 - Translated by @lifeissoup_imfork ♥️ Thank you @tskisuki for letting me translate this work of yours. 📌 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Danh sách chương: