[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH

Giới thiệu truyện:

Nếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: