[TRANS] 「Honey eyes」 - kookmin au

Giới thiệu truyện:

「Honey eyes」 - kookmin au ─ trong đó jimin nhận được những tin nhắn ngọt ngào và khích lệ từ "jtrain" ở anon trong acc curious cat của cậu ấy hàng ngày, cậu không biết rằng jungkook đã lâu crush cậu ấy, và jungkook là người gửi chúng. FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH RA NGOÀI,cảm ơn link fic gốc : https://twitter.com/jmnbusan/status/1160215044287631360?s=21 được trans bởi @yamielworld (me)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: