[Trạm Trừng QT] Sàng chỉ quan hệ

Giới thiệu truyện:

Trạm Trừng Lam Trạm x Giang Trừng Song tính Trừng cảnh cáo Cao H Tiến độ: 8 chương chính văn + 2 phiên ngoại Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: