【TR】Tình Yêu Thầm Kín 「𝐈𝐳𝐚X𝐊𝐚𝐤𝐮」‹ᕼ₊›

Giới thiệu truyện:

Cre ảnh bìa: cần tìm Bí mật sẽ được bật mí. Không liên quan đến cốt truyện. Ngược trước Ngọt sau :3 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠▵𝐎𝐂𝐂▴ nặng, ( H+ nhưng vừa phải ) • Author: Kanny 👑 •Started : 18/11/2021✓ •Finished : .... 🔺Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t. CẤM SAO CHÉP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRUYỆN THUỘC BỞI: #𝙲𝚑𝚘𝚒𝚑𝚎𝚖𝚎𝚝𝚛𝚊𝚒²¹⁸⁷

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: