Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa

Giới thiệu truyện:

" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày đều cho ngươi ba viên kẹo, chỉ ba viên. Đã hơn Hiểu Tinh Trần, ngươi còn đòi hỏi thêm ?! Tiết Dương, tâm ta duyệt ngươi. " ----- Thể loại : Huấn văn, H, ngọt, HE,... 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 🍒𝚂𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎 🍒

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: