(Tống Tiết) Đoản

Giới thiệu truyện:

Đam mê tà đạo bất diệt Nhân vật vay mượn từ Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu Nội dung hoàn toàn tùy hứng tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: