[Tổng Mạn] Bạo Quân Akashi Sakuchiyo

Đăng bởi: -Rosetta

Cập nhật: 24-08-2023

Tag:#bl#bsd#jjk#np#đn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Takeomi: Sakuchiyo! Mày làm anh trai, phải làm gương cho mấy đứa em! Sakuchiyo: Tao không thích làm anh trai nữa, ba đứa bây gọi một tiếng ông nội đi. Takeomi: "..." Sanzu: "..." Senju: "..." * Boylove, nP, tổng mạn, nhiều thế giới, R18. * OOC.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: