[Tống] Luyến ái trò chơi-Full

Giới thiệu truyện:

Sau khi kết thúc, nàng chỉ muốn nói -- này phá game thật cái quái gì vậy có độc! Ý nghĩa chính: Luận không cùng người thiết công lược độ khó -- chơi cái ất nữ game ngươi trả lại ta chơi chiêu này, kém bình. Não động văn, đổi mới xem tâm tình dùng ăn chỉ nam ↓ khước từ đăng lại, khước từ bái bảng, khước từ nhân thân công kích coi như là xong xuôi ta độc giả ở tấn giang, cùng các ngươi diễn đàn một điểm mao quan hệ đều không có, xưa nay không đã cho loại này trao quyền, cũng không cần loại này tuyên truyền. Thuần túy não động phóng phi, phân quan bất chính, không tiết tháo không hạn cuối, tác giả tiểu học không tốt nghiệp, nhân vật nghiêm trọng nói không hợp liền tiêu xe series. ( nói tóm lại người tác giả này có độc, hiện tại lui ra vẫn tới kịp )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: