Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)

Giới thiệu truyện:

Bối cảnh rất không có tam quan. Chỉ toàn thịt thịt và thịt. Vì lười nghĩ tên nên một số chương bị trùng tên của các nhân vật với nhau. Tên thì giống nhưng cốt truyện và đôi khi là tính cách nhân vật cũng khác đi nhó:3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: