Tổng hợp Hồng Lam đoản văn [Đồng nhân Thất Kiếm Anh Hùng]

Đăng bởi: hashibire

Cập nhật: 29-03-2023

Tag:#honglam#tkah


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Là một ít đoản ngắn, có vài cái đã đăng trên Tieba, có vài cái chưa đăng, muốn đem chúng nó gộp lại với nhau. --- Thiếu niên đã đã đi xa, mà chúng ta vẫn luôn nhớ tới bọn họ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: