Tổng hợp fanfic của authour Mèo

Giới thiệu truyện:

Mèo Đại Boss, Mèo Lười,... Link Wordpress: https://kraysmallpotato.wordpress.com Đa số là KrisLay, có thêm một vài couple như ChanBaek, ChenMin, HanLay.

Danh sách chương: