Tổng Hợp Đồng Nhân YoriMichi (Nhật Hắc)/ Kimetsu no Yaiba.

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp lại đống đồng nhân của mình viết về cp YoriMichi. Có oneshot, có cả đồng nhân dài luôn. Warning: Mpreg (sinh tử văn), incest, HE, sản nhũ. KHÔNG NP, KHÔNG SONG TÍNH. Chúc mọi người dùng ăn vui vẻ. Bản quyền thuộc về Gotouge Koyoharu, OOC thuộc về tui.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: