Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ

Giới thiệu truyện:

"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng liền tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: