Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

Giới thiệu truyện:

Vì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: