[TỐNG ĐN] Hàn Giang Tuyết 2 - Ngọ Hậu Bán Hạ

Giới thiệu truyện:

Tiến độ: Đã hoàn thành (Đây là bộ 2 của [ TỐNG ẢNH THỊ ] HÀN GIANG TUYẾT ở nhà nàng Anrea nhé) Nhân vật chính: Hàn Giang Tuyết Giới thiệu của tác giả: Thân nhóm tạm thời không nói nhiều cái gì. Đây là hàn giang tuyết đệ nhị bộ. Đã chính thức khai trương đổi mới, hoan nghênh thân nhóm tiến đến vây xem. Hoan nghênh cất chứa! * Thông cáo: Bổn văn chỉ do cá nhân giải trí chi làm, sẽ không nhập V, thân nhóm tẫn nhưng cất chứa. Hố phẩm cũng có cam đoan.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: