[ Tổng ] Bảo mẫu thủ tục-Thủy Mộc Long

Đăng bởi: natalitran1994

Cập nhật: 30-06-2020

Tag:#dammy#dongnhan


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Nhẹ nhàng , Ấm áp Bảo mẫu thủ tục một: Cùng gia trưởng bảo trì chặt chẽ hữu hảo quan hệ. Tâm đắc: Nhi khống gia trưởng thật chán ghét! Bảo mẫu thủ tục nhị: Muốn dạy đạo các bạn nhỏ cho nhau hữu ái. Tâm đắc: Là cho nhau hữu ái không phải thiệt tình yêu nhau a! Bảo mẫu thủ tục tam: Bản chức nghiệp là thần thánh cùng không thể làm bẩn, cho nên nghiêm cấm trong lúc công tác yêu đương. Tâm đắc: Tiểu tử, ngươi có thể buông tay đi!

Danh sách chương: