[Tổng] [AllTake] Một Chạm

Giới thiệu truyện:

* OOC. * AllTake ở đây không nhất thiết phải là tất cả đều có tình yêu với đối phương. * Fandom: TR, JJK, BSD, Noragami, XXXHolic, Conan... * 4 chương đầu, truyện theo ngôi kể thứ nhất.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: