[Tokyo Revengers] Shiba Taiju x Reader

Giới thiệu truyện:

lần đầu viết truyện vì quá vã Taiju mà anh ta ít fic quá🙏 OOC

Danh sách chương: