[Tokyo Revengers] Sẽ Như Thế Nào Khi Phạm Thiên Có Con Gái!?

Đăng bởi: ngKhanh024

Cập nhật: 04-01-2022

Tag:#tokyorevengers


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Warning OOC nặng -------------------Phạm Thiên x reader---------------có ngôn từ hơi tục tĩu-------tôi thề fic này không SE nữa =)))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: