[tokyo revengers] mutants

Giới thiệu truyện:

"muốn sống bình yên thôi mà cũng khó khăn vậy sao hả trời??" có khuynh hướng anthropomorphism, fantasy world, juujin, magic,... •author: kumo• •truyện được đăng tải tại Wattpad• •có yếu tố switch, inces cân nhắc trước khi xem• • lệch nguyên tác, OOC • •nhân vật không thuộc sỡ hữu•

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: